بنز سفارشی برای ثروتمندان +تصاویر

این مدل سفارشی و دارای VIP درواقع برای ثروتمندان و سیاستمداران و اشخاص مهم طراحی شده است.

موبنا – این خودروی سبک وزن و لوکس به نام “جت شخصی زمینی” معرفی شده است. این مدل سفارشی و VIP درواقع برای ثروتمندان و سیاستمداران و اشخاص مهم طراحی شده است.
بنز سفارشی برای ثروتمندان

بنز سفارشی برای ثروتمندان1

بنز سفارشی برای ثروتمندان2

بنز سفارشی برای ثروتمندان3

 منبع:اقتصاد آنلاین