شعر دو بیتی خواننده جوان برای مدافعین حرم +عکس

سجاد شاکری فرزند شهید؛ خواننده ارزشی، شاعر و مداح اهلبیت، در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از شهید مافع حرم دوبیتی جالبی را منتشر کرد.

موبنا – سجاد شاکری فرزند شهید؛ خواننده ارزشی، شاعر و مداح اهلبیت، در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از شهید مافع حرم دوبیتی جالبی را منتشر کرد.

شعر دو بیتی خواننده جوان برای مدافعین حرم

از معرکه برگشته! تنش رنگین است
این مرگ به از زندگی ننگین است

باید که به شانه های خود بسپاریم
تابوت جدید شهدا سنگین است

«کنایه از داشتن مسئولیت بیشتر در مقابل خون شهدا»

 منبع:جام نیـوز