کاریکاتور فرزاد حسنی و ترویج دروغ در سینمای ملی

موبنا – احتمالا بسیاری از مخاطبان دوباره بعد از توجیهات دیشب مجری و تهیه کننده برنامه اکسیر، مجددا فیلم کامل آن برنامه را دیده اند. انها حتی بر فرض هماهنگ شدن مجری و آقای جمشید! هنوز این تلقی را دارند که توهین صورت گرفته است.
فرزاد حسنی و ترویج دروغ در سیمای ملی

 منبع:تسنیم