در آمریکا رخ داد؛

زمین خوردن علت بینا شدن زن سالمند پس از 20 سال

زنی سالمند در فلوریدای آمریکا که بیش از ۲۰ سال نابینا بود هنگام راه رفتن در محوطه باغچه خانه اش زمین خورد و بینایی خود را بازیافت.

موبنا – ماری آن فرانکو که هفتاد سال سن دارد در سال ۱۹۹۳ در یک حادثه رانندگی که صدمه ای به نخاعش وارد شده بود بینایی خود را از دست داد.

مدتی قبل در اواسط سال ۲۰۱۵ در محوطه خانه پایش به زمین گیر می کند و زمین می خورد و صدمه شدیدی به گردن و سرش وارد می شود.

به این دلیل یک گردن بند طبی به گردنش بسته شد تا مهره های گردنش مجدد شکل گیرد.

در هفته اخیر جراحی روی گردنش انجام شد تا این مهره ها ترمیم شود.

او پس از خروج از اتاق عمل متوجه شد که بیناییش برگشته. این درحالی است که هیچ یک از پزشکان برای درمان نابینایش اقدامی نکرده بود.

این زن سالمند پس از جراحی دوساعته در بیمارستان به هوش آمد و زمانی که خواهر زاده اش را دید گفت چه لباس قشنگی پوشیدی و این برای او و اطرافیان شگفت انگیز بود که دوباره بینایی اش را به دست آورده است.

 منبع:جام نیـوز