محکومیت 10 میلیارد ریالی شرکت مخابرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از احراز تخلف گرانفروشی شرکت مخابرات خبر داد.

موبنا – آبداریان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: در پی شکایات خصوصی از یک شرکت مخابرات مبنی بر اخذ وجوه اضافی در ازای اجاره بهای آنتن ارسال و فرکانس، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و تنظیم مقررات از شرکت بازرسی کردند.
وی درادامه بیان کرد: با احراز تخلف گرانفروشی شرکت مخابرات، درهمین راستا پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در پایان اذعان کرد که شعبه یاد شده با توجه به دلایل کافی در پرونده، شرکت مخابرات را به پرداخت 10 میلیارد ریال در حق دولت محکوم کرد و پرونده جهت صدور رأی نهایی به شعبه تجدید نظر ارجاع شد.