راه‌اندازی خدمت واریز با شناسه مرجع

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از راه‌اندازی خدمت واریز با شناسه مرجع از سوی این بانک خبر داد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تداوم خدمات نوین بانکی همسو و همگام با شیوه های نوین بانکداری و لزوم افزایش ارتباطات الکترونیکی بین بانک و موسسات سوم (third party) اقدام به راه‌اندازی خدمت واریز با شناسه مرجع نموده است. از مزایای ماژول مذکور می توان به امکان شناسایی مشتریان با استفاده از شناسه تخصیص داده شده به هر مشتری از طریق گزارشگیری اسناد مربوطه ودسترسی مشاهده از طریق درگاه های اینترنت بانک مشتریان، صورت حساب مشتری، کمک در امر بازاریابی و جذب منابع جدید وهمچنین آشنا شدن مشتریان سازمانی  با بانک و در نتیجه تبلیغی موثر برای بانک و … اشاره کرد.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: علاوه بر سرویس مذکور، سرویس ریز تراکنش های واریزی مربوط به پایانه های فروشگاهی (شاپرک) راه اندازی گردید. با این قابلیت از این پس مشتریان دارای پایانه های فروشگاهی در صورتحساب خود می توانند تراکنش های واریزی خود را بصورت تفکیکی مشاهده نموده و امکان پیگیری سریعتر در زمان بروز مغایرت های مربوطه برای بانک و مشتری فراهم می گردد.