در کمیسیون عالی مرکز فضای مجازی مصوب شد؛

الزامات ارائه تماس تصویری و آهنگ پیشواز

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تصویب پیوست فرهنگی موبایل باند پهن خبر داد و گفت: این مصوبه در صف تصویب نهایی در شورایعالی فضای مجازی قرار دارد.

محمدرضا کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ جلسه بررسی در خصوص پیوست فرهنگی موبایل، به جمع بندی رسید، اظهار داشت: هم اکنون موضوع پیوست فرهنگی موبایل باندپهن به تصویب این کمیسیون رسیده است.

وی با بیان اینکه این پیوست فرهنگی مربوط به الزامات فرهنگی اپراتورها در حوزه موبایل باندپهن است که هم اکنون در کشور، نسل سوم و چهارم آن ارائه شده است، ادامه داد: این آیین نامه شامل ساختار و قالب کلی در سطح کلان در بخش موبایل باندپهن است که در آن الزامات مربوط به تماس تصویری موبایل، پیامک های انبوه و آهنگ پیشواز موبایل برای ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای تلفن همراه و متولیان اجرایی آمده است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: در یکی از بندهای پیوست فرهنگی موبایل، اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور ملزم شده اند که برنامه فرهنگی خود در این زمینه ارائه دهند.

وی با تاکید براینکه کلیات این آیین نامه به تصویب اعضا در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: این مصوبه در صف تصویب نهایی شورایعالی فضای مجازی قرار دارد.

کشاورزی گفت: ممکن است برخی عناوین این پیوست فرهنگی در جلسه شورایعالی فضای مجازی با نظر اعضا تغییراتی داشته باشد اما ساختار و قالب آن به طور قطع تغییر نخواهد کرد.

به گزارش مهر، تدوین پیوست فرهنگی موبایل برای ارائه خدمات ضابطه مند تلفن همراه باند وسیع سابقه ای چندین ساله دارد و با عملیاتی شدن پروژه اپراتور سوم موبایل که خدمات موبایل باندپهن را ارائه می دهد در دستور کار مسئولان قرار گرفت؛ هم اکنون با گذشت بیش از ۴ سال از این موضوع و محدودیت اپراتورهای موبایل در ارائه خدمات تصویری بر بستر موبایل، این آیین نامه در صف شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قرار گرفته است.