روسیه: مانعی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد

ایران شریک طبیعی برای کشورهای عضو سازمان شانگهای به دلایل متعدد از دلایل جغرافیایی گرفته تا بازرگانی و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، اندره دنیسوف روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: ایران تمام شرایط برای اعلام نامزدی خود در عضویت در سازمان همکاری شانگهای را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مساله عضویت در سازمان همکاری شانگهای دلیلی نمی بینم که روند عضویت ایران در این سازمان به تاخیر بیفتد و فکر نمی کنم که این موضوع در آینده دور اتفاق بیفتد.

سفیر روسیه در چین گفت: می توان به عنوان عضو اصلی در سازمان های بین المللی مشارکت کرد یا به عنوان ناظر یا همان طور که در سازمان همکاری شانگهای شاهد هستیم می توان شریک در گفت و گو بود.

دنیسوف گفت: به عضویت کامل در آمدن در سازمان شانگهای پله به پله انجام می گیرد و از شریک در گفت و گو و عضویت ناظر شروع می شود تا عضو کامل سازمان ادامه می یابد و این زمانی تحقق می یابد که شرایط در جهت منافع کشور نامزد عضویت و تمام کشورهای عضو سازمان شانگهای فراهم شود.

وی در مورد عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ادامه داد: در این رابطه هیچ گونه مانعی در این روند نمی بینم که در آینده دور انجام گیرد و دلیلی برای بدبینی در این زمینه وجود ندارد.
سفیر روسیه خاطرنشان کرد: ایران شریک طبیعی برای کشورهای عضو سازمان شانگهای به دلایل متعدد از دلایل جغرافیایی گرفته تا بازرگانی و اقتصادی است.

وی یاداوری کرد: در سال گذشته در اجلاس اوفا در جمهوری باشقیرستان روسیه تصمیم به آغاز روند گسترش سازمان همکاری شانگهای گرفته شد. این تصمیم در حال اجراست و در زمان حاضر مذاکرات جدی برای عضویت ایران، پاکستان، هند و کامبوجیا در سازمان همکاری شانگهای جریان دارد.

دنیسوف افزود: شمار کشورهای شریک سازمان شانگهای هم در حال افزایش است و به تازگی با جمهوری آذربایجان در این مورد توافق حاصل شده و در آینده نزدیک چنین اقدامی در مورد ارمنستان انجام می گیرد.

ایران از سال 2005 به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و سال گذشته درخواست رسمی برای عضویت کامل در این سازمان کرد.

روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهند و جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان و مغولستان هم به عنوان ناظر در این سازمان عضویت دارند.