خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

تظاهرات اعتراض آمیزی علیه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته در ایالت های نیویورک و آریزونای آمریکا برگزار شد.

 صدها نفر در شهر مانهاتن واقع در ایالت نیویورک و در نزدیکی محل تولد دونالد ترامپ با برگزاری تظاهراتی از مواضع ترامپ درباره مهاجرت و دیگر دیدگاههای وی انتقاد کردند.

در آریزونا نیز که روز سه شنبه شاهد برگزاری انتخابات مقدماتی خواهد بود، دهها تظاهرات کننده راههای منتهی به محل تجمع حامیان دونالد ترامپ را بسته و تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس

خشم نیویورکی ها علیه ترامپ +عکس