قیمت‌ پایین نفت دوام نخواهد داشت

وزیر نفت نیجریه گفت: شرکت‌های نفتی نیجریه با وجود افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به حیات خود ادامه می دهند.

مانوئل ایبه کاچیکو نسبت به توانایی شرکتهای نیجریه ای در شرایط افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار خوش بینی کرد.

وی در جریان سخنرانی در کنگره نفت آفریقا گفت: من فکر می کنم هر کسی که می خواهد در شرایط کنونی به حیات ادامه دهد، باید این گونه فکر کند البته کسب و کار در این بخش مانند سابق نیست اما شرکتها به فعالیت خود ادامه می دهند.

به گفته وی، در چنین شرایطی، نکته مثبت این است که شما موفقیتهای بزرگی نیز به دست می آورید؛ شرکتهایی که آماده بکارگیری فناوریهای نوین و راهبردهای تازه در فعالیتهای خود هستند بدون شک از این کارزار جان سالم به در خواهند برد.

کاچیکو ادامه داد: البته این شرایط بیش از حد طولانی نخواهد بود، برای مثال نیجریه راهبردهای خود را برای بازگرداندن فعالیت شرکتهای نفتی خود به شرایط عادی در نظر گرفته است و آنها را اجرا می‌کند.

وی تصریح کرد: نیجریه به دنبال متنوع کردن که منابع درآمدی خود است و ما می خواهیم از منابع گازی کشور بهره جوییم.