تذکر درباره تجمع در اماکن تاریخی

تجمع بیش از حد بازدیدکنندگان از آثار تاریخی در روزهای آغاز تعطیلات نوروزی و احتمال تخریب ناشی از آن، ستاد هماهنگی خدمات سفر را بر آن داشت تا با صدور اطلاعیه ای، ضوابط دیدن آثار تاریخی را یادآور شود.

ستاد هماهنگی خدمات سفر، نظر به آمادگی کامل تمام مجموعه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله موزه ها و سایت موزه های کشور در نوروز ٩٥، برای استفاده مناسب تر اشخاصی که قصد بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی را دارند، توصیه کرد؛ ” در هنگام بازدید از اماکن تاریخی و موزه ها از تجمع در اطراف یک اثر تاریخی یا هنری پرهیز کرده و ماموران این اماکن را در ایفای وظایف خود یاری کنید