اسحاق جهانگیری و مادرش +عکس

اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور کشورمان با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت: به رسم سنت هر ساله سعي مي كنم روز اول عيد مهمان خانه پدري باشم اگر چه جاي مرحوم پدرم با همه خصائل و خوبي هاي فراموش ناشدنيش خالي است.

اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور کشورمان با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت: به رسم سنت هر ساله سعي مي كنم روز اول عيد مهمان خانه پدري باشم اگر چه جاي مرحوم پدرم با همه خصائل و خوبي هاي فراموش ناشدنيش خالي است اما فرصت اندك روز عيد كه توفيق ديدار و دست بوسي مادر ميسر مي شود برايم مغتنم است.

اسحاق جهانگیری و مادرش +عکس