دویست و بیست و پنجمین شماره از سری مطالبمان را با این سلفی جامانده از لانتوری ها در حاشیه جشنواره فیلم «برلین» شروع می‌کنیم