ادامه مذاکرات هسته‌اي از ۲۲ ارديبهشت

اتحاديه اروپا در تازه ترين بيانيه خود اعلام کرد: گفتگوهاي پنج بعلاوه يک با ايران از دوازدهم ماه مه (۲۲ ارديبهشت) در وين از سر گرفته مي شود.

اتحاديه اروپا در تازه ترين بيانيه خود اعلام کرد: گفتگوهاي پنج بعلاوه يک با ايران از دوازدهم ماه مه (۲۲ ارديبهشت) در وين از سر گرفته مي شود.

هلگا اشميد مدير سياسي اتحاديه اروپا و عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي، معاونان وزير خارجه ايران کار خود را از دوازدهم ماه مه ( 22 ارديبهشت) در وين از سر مي گيرند.

در پانزدهم ماه مه نيز مديران سياسي گروه 1+5 به اين جمع اضافه مي شوند.

در وين، مدير سياسي اتحاديه اروپا و معاونان مذاکره کننده ايران کار خود را درباره پيش نويس متن اصلي برجام و براساس تفاهم اصلي به دست آمده در دوم آوريل در لوزان که از هفته گذشته در نيويورک شروع شد، از سر مي گيرند.

در همين حال، کارشناسان فني کار خود را در خصوص پيش نويس ضميمه هاي متن اصلي شروع مي کنند.