پس از 19 روز سکوت

اعتراف تلخ پسر جوان به قتل پدر

بالاخره پس از 19 روز، پسر 29 ساله از انگیزه ی قتل پدرش در مقابل قاضی اعتراف کرد.

پسر جوان پس از 19 روز از قتل پدر در مقابل سجاد منافی آذر، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران به قتل پدر خود اعتراف کرد.

دوم بهمن ماه امسال مرگ مشکوک مردی 65 ساله در یکی از بیمارستان‌‌های تهران توسط کلانتری 125 یوسف‌آباد به سجاد منافی‌آذر بازپرس کشیک ویژه قتل تهران گزارش شد.

براساس اطلاعات دریافتی، پس از مرگ این مرد 65 ساله در بیمارستان که آثار ضرب و جرح بر بدن وی مشهود بود، پسر 29 ساله جانباخته به پلیس گفت پدرم به داخل دستشویی رفته بود که به ناگاه در آنجا بدحال شده و بر روی زمین افتاد و من وی را به بیمارستان منتقل کردم.

حقیقات ادامه یافت تا اینکه همسر مقتول و پسر دیگرش عنوان کردند که پسر 29 ساله این مرد با پدرش مشکلات مالی داشته و با وی درگیری فیزیکی پیدا کرده و وی را ضرب و جرح کرده و حال پدرش خراب شده است.

فارس در ادامه گزارش خود می افزاید: به دنبال اظهارات مادر و برادر مظنون به قتل، پسر 29 ساله وی این اتهام و موضوع درگیری فیزیکی با پدرش را تکذیب کرد در حالیکه نظریه پزشکی قانونی نیز ضرب و جرح را تائید کرده و 14 صدمه بر پیکر مرد متوفی مشاهده شده است.

به دنبال اظهارات همسر و فرزند مقتول، پسر 29 ساله پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه بازداشت شد و به دستور بازپرس منافی‌آذر برای تحقیقات به مدت 10 روز در اختیار مأموران اداره 10 آگاهی قرار گرفت.

پسر 29 ساله صبح امروز در مقابل قاضی منافی آذر بهرام به قتل پدرش اعتراف کرد و درباره انگیزه قتل پدرش گفت: در روز وقوع قتل با پدرم در منزل تنها بودم و حالت عادی نداشتم به همین سبب بر سر پول با پدرم درگیر شدم و با ضربات مشت و لگد او را به قتل رساندم.
190