فیلم گل زدن از فاصله ۵۰ متری !

در مسابقه فوتبال میان بریستون نورث و چسترفیلد در رقابت های لیگ انگلیس جرمن بیکفورد گلی را از فاصله پنجاه متری به ثبت رساند .