مدل لباس ساره بیات و بهنوش طباطبایی در نهمین روز جشنواره فیلم فجر

جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نخستین دوره‌اش از 12 تا 22 بهمن سال 1361 به دبیری حسین وخشوری برگزار شد. در این مقاله مدل لباس بازیگران ایرانی روی فرش قرمز نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را گردآوری کرده ایم.

مدل لباسبهنوش بختیاری در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس بهنوش بختیاری در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس النازحبیبی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس النازحبیبی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

related-icon_copy.jpg  اگر می خواهید بیشتر بدانید  :  جشنواره فجر 34 : مدل لباس بازیگران ایرانی روی فرش قرمز 

 

مدل لباس هنگامه قاضیانی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس هنگامه قاضیانی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس ناصر هاشمی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس ناصر هاشمی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس پانته آ پناهی ها در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس پانته آ پناهی ها در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

related-icon_copy.jpg  اگر می خواهید بیشتر بدانید  :  جشنواره 34 : مریم معصومی از طراحی خاص لباسش در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر می گوید

 

مدل لباس ریما رامین فر در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس ریما رامین فر در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس ساره بیات در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس ساره بیات در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس شبنم مقدمی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مدل لباس شبنم مقدمی در نهمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر