حرکت عجیب هدایتی قبل از حضور در مزایده

حسین هدایتی مالک استیل آذین هرگز تصور نمی کرد اهلیتش رد شود و با موانع زیادی برای خرید باشگاه پرسپولیس روبرو شود.

اقدامات و کمک های مالی او به این باشگاه نشان می دهد هدایتی به خرید پرسپولیس امید زیادی داشت. اما جالب ترین اقدام، استقرار وکیل حسین هدایتی در باشگاه پرسپولیس بود. او چندی است که مثل دیگر کارمندان، هر روز به دفتر باشگاه پرسپولیس می رود و مسایل حقوقی را زیر نظر می گیرد. آرش نجفی یک ماهی است که حکم خود را دریافت کرده و حضورش در باشگاه نشان می دهد هدایتی از برنده شدن در مزایده خرید باشگاه، بسیار مطمئن بود.

اما او حالا با موانعی از جمله پرداخت بدهی های بانکی اش روبروست و تا زمانیکه آنها را پرداخت نکند، نمی تواند مالک پرسپولیس شود.