افزایش سقف وام ۵۷۸۶ واحد مسکن مهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ۵۷۸۶ واحد مسکن مهر ۹۹ ساله در استان تهران، گفت: افزایش ۵ میلیونی سقف تسهیلات مسکن مهر ملکی هم به زودی اعلام می‌شود.

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان، گفت: برای افزایش ۵ میلیون تومانی تسهیلات، درخواستی را به بانک مرکزی ارایه کردیم که با آن موافقت شد اما هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه برای ۵۷۸۶ واحد مسکن مهر ۹۹ ساله در شهر تهران سقف تسهیلات افزایش می یابد، افزود: واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله در شهرستان های دماوند، رباط کریم، پیشوا، پاکدشت و شهریار که تکمیل نشده است شامل این افزایش سقف تسهیلات می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه هزینه ساخت واحدهای مسکن مهر در استان تهران بیش از برخی از شهرها است، بیان کرد: افزایش هزینه ها در این بخش که بابت آماده سازی و خدمات زیربنایی است نیاز به اعتبارات بیشتری دارد برای همین منظور آمار متقاضیان هفته گذشته به وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است.

واحدی در خصوص واحدهای مسکن مهر خودمالک، گفت: مشخصات این واحدها هم به وزارت راه و شهرسازی گزارش شده است که به زودی اسامی این پروژه ها اعلام می‌شود. واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله پراکندگی بیشتری در سطح استان تهران دارند.