هتل‌های شناور چند میلیون یورویی

ماه اوت گذشته نمایشگاهی در سیدنی برگزار شد و قایق‌های لوکس تفریحی به نمایش گذاشته شد.

این قایق‌های لوکس متعلق به میلیاردرهای هالیوودی است.

ماه اوت گذشته در سیدنی نمایشگاهی برای نمایش قایق‌های لوکس تفریحی برگزار شد؛ این قایق‌ها مانند هتل‌های لوکس بوده اما شناور هستند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

چلسا: ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو است و طول آن ۳۰ متر و ۴۰ است و با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

سی جی: ۹۲۰ هزار یورو است؛ ۲۲ متر طول دارد و ۵۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

IIViaggio: 2 میلیون و ۱۰۰ هزار یورو است؛ طول این قایق ۲۲ متر و ۵۵ کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

وان وورد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو است؛ طول آن ۲۵ متر و ۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

اُفِلیا: ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو است؛ ۳۶ متر است و ۴۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

وارن ۲۵ ام: یک میلیون و ۱۴۰ هزار یورو است، ۲۵ متر طول این قایق است و ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

Penultimate II:  دو میلیون و ۲۰۰ هزار یورو است؛ ۲۶ متر طول قایق است.

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویرهتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

هتل‌های شناور چند میلیون یورویی+تصاویر

پاتریوت: ۳ میلیون ۴۶۵ هزار یورو؛ ۳۲ متر طول قایق است و ۴۶ کیلومتر در ساعت سرعت دارد.