برقراری 12 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور

شرکت ارتباطات زیرساخت از برقراری 12 هزار کیلومتر فیبرنوری تا سال 96 در 27 استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف توسعه و برقراری زیرساختهای ارتباطی و گسترش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات 12 هزار کیلومتر فیبرنوری در سراسر کشور اجرا می کند.

این طرح تا سال 96 در بیست و هفت استان کشور و همچنین در مسیر درگاههای بین الملل اجرا می شود .

این شبکه به گونه ای طراحی و اجرا می شود تا علاوه بر ترانزیت ارتباطات بین الملل ، امکان تبدیل کشورمان را به یک شاهراه ارتباطی در منطقه فراهم کند.