سلفی محمد قاضی و دخترش

محمد قاضی مهاجم تیم فولاد خوزستان عکسی از خود و دخترش گرفته و نوشته: «خدا را هر لحظه شکر. مرسانا خانم عسل باباش