نگرانی بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات خواهان کاهش نرخ سود سپرده هستند، گفت: با توجه به اینکه تولید جذابیت ندارد، بانک مرکزی نگران است با کاهش نرخ سود نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها رفته و این بازارها ملتهب شوند.

غلامحسین تقی نتاج با بیان اینکه درباره نرخ سود از منظر اقتصاد ملی و بنگاه اقتصادی به طور طبیعی دو نگاه متفاوت وجود دارد، اظهارداشت: بانک مرکزی از منظر اقتصاد ملی در این باره تصمیم می‌گیرد که باید توضیحات بانک مرکزی را شنید. وی افزود: بانک مرکزی آمار و اطلاعاتی در اختیار دارد که بر اساس آن تصمیم می‌گیرد. باید اجازه دهیم بانک مرکزی با توجه اشرافی که بر اقتصاد کشور، به ویژه در بخش پولی و بانکی دارد، خود تصمیم‌گیری کرده و تحت فشار قرار نگیرد.

179/