تعرفه صادرات سیب به عراق صفر شد

سیدرضا نورانی ، عضو هیأت رئیسه کنفدراسیون صادرات گفت: تعرفه صادرات میوه ایران از جمله سیب به کشور عراق صفر شد.

در پی اعتراض ایران به تعرفه گمرکی هزار تومانی صادرات هر کیلو سیب  به عراق هفته گذشته هیاتی از این کشور برای حل این مسئله و دیدار با مسئولان ایرانی به ایران آمده بود. رئیس هیات مدیره محصولات کشاورزی بیان داشت: بر این اساس با رایزنی مسئولان دولتی ایران با هیات عراقی مقرر شد تا تعرفه هزار تومانی صادرات سیب به این کشور از دهم آذرماه برداشته شود. نورانی با اشاره به صفر شدن تعرفه صادرات سیب به عراق اظهار داشت: آنها هم از ایران خواستار شدند تا صادرکنندگان کیفیت سیب صادراتی را حتما در چارچوب استانداردهای بین‌المللی رعایت کنند.

179/