افزايش تقاضا براي نفت در سال 2016

رئيس نيجريه اي اوپک با اشاره به 1.3 ميليون بشکه اي تقاضا براي نفت در سال 2016، گفت: تعادل بين عرضه و تقاضا نفت در بازار ايجاد مي شود.

به گزار ش مهر، امانوئل ايبه کايچکوو، وزير نفت نيجريه امروز در افتتاحيه نشست 168 وپک بيان اينکه بازار نفت در 6 ماه گذشته شاهد نوسان بوده است به کاهش قيمت نفت از اجلاس 167 اوپک تا کنون اشاره کرد و افزود: قيمت سبد نفتي اوپک از 60 دلار براي هر بشکه در ماه ژوئن سالجاري ميلادي به 41 دلار براي هر بشکه در ماه نوامبر کاهش يافته است.

وزير نفت نيجريه با اشاره به اين که کاهش قيمت نفت نشان دهنده مازاد عرضه در بازار است، به گونه اي که سطح ذخيره سازي نفت به نقطه اوج تاريخي رسيده است، تصريح کرد: ترديدي نيست که صنعت نفت، در ميانه يک چرخه چالش برانگيز قرار دارد.

کاچيکوو با بيان اين که اوپک اين وضع را با دقت بسيار زير نظر داشته است و اين مسائل، محور اصلي گفت و گوهاي امروز است، خاطر نشان کرد: در نشست امروز تحولات 6 ماه گذشته و دورنماي سال آينده بررسي خواهد شد.

اين مقام مسئول با اشاره به اين که بر اساس برآوردهاي انجام شده رشد اقتصادي در سال 2015 ميلادي 3,1 درصد است، گفت: اين رقم اندکي کمتر از برآورد اوپک در نشست ماه ژوئن سال جاري ميلادي است که کاهش سرعت رشد اقتصادي در برخي کشورهاي در حال توسعه، مهمترين دليل آن به شمار مي آيد.به گفته کاچيکوو، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي سال آينده ميلادي به 3,4 درصد باشد.رئيس نشست 168 اوپک با بيان اين که تقاضاي روزانه نفت جهان در سال 2015 ميلادي يک ميليون و 500 هزار بشکه افزايش مي يابد که نسبت به رشد يک ميليون بشکه در سال 2014 ميلادي بيشتر است، تصريح کرد: براي سال آينده، پيش بيني مي شود که تقاضاي روزانه نفت يک ميليون و 300 هزار بشکه افزايش يابد و به ميانگين 94 ميليون و 100 هزار بشکه برسد که بيشترين اين رشد، از جانب کشورهاي غير عضو سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (OECD) خواهد بود.وي در ادامه به بخش عرضه نفت اشاره و خاطر نشان کرد: کشورهاي غير عضو اوپک همچنان شاهد افت چشمگير در رشد توليد خود در مقايسه با سالهاي گذشته خواهند بود. در واقع، پيش بيني مي شود که توليد نفت کشورهاي غير عضو اوپک در سال 2016 ميلادي شاهد انقباض باشد.اين مقام نيجريه اي با اعلام اينکه اين روند کاهشي بيش از هر چيز نتيجه کاهش سرمايه گذاري و افت توليد نفت از ذخاير نامتعارف آمريکاست که از ماه مه سال جاري ميلادي رو به کاهش گذاشته است، افزود: کاهش حفاري چاههاي جديد و نصف شدن تعداد چاه هاي فعال، به روشني اين مسئله را به نمايش مي گذارد.به گفته وي، اين تحولات، نشان دهنده آغاز بازگشت توازن به بازار نفت در سال 2016 ميلادي هستند زيرا پيش بيني مي شود که تقاضا براي نفت خام اوپک در اين سال با 1,2 ميليون بشکه افزايش، به 30 ميليون و 800 هزار بشکه برسد.کاچيکوو خاطر يادآور شد: يک بازار متوازن و باثبات، در سالهاي آينده از اهميتي حياتي برخوردار است تا استمرار سرمايه گذاري در صنعت نفت در تلاش اين صنعت براي برآورده کردن تقاضاي روزافزون انرژي جهان، تضمين شود.
184/