پاکیزه‌ترین کشورهای اروپایی کدامند؟

در یک مطالعه پاکیزه‌ترین کشورهای اروپایی به لحاظ عادت مردم آن‌ها به لحاظ شست و شوی دست‌ها معرفی شدند.

در بررسی موسسه بین المللی گالوپ آمده‌است 96 درصد مردم بوسنی و هرزگوین به شست و شوی دست‌های خود عادت دارند و پاکیزه‌ترین مردم جهان به حساب می‌آیند.

در رتبه بندی موسسه گالوپ در مورد پاکیزه‌ترین مردم جهان به لحاظ عادت به شست و شوی دست‌ها رتبه دوم و سوم به ترتیب به مولداوی و پرتغال با 94 و 85 درصد اختصاص پیدا کرده‌است.

همچنین از میان مردم ایتالیا که در بررسی موسسه گالوپ شرکت کرده‌اند تنها 57 درصد دست‌های خود را شست و شو می‌دهند و این رقم در اسپانیا و فرانسه بیش از 60 درصد است. علاوه بر این مشخص شد مردم هلند پس از استفاده از سرویس بهداشتی کمتر دست‌های خود را با آب و صابون شست و شو می‌دهند. از میان مردم این کشور که در این مطالعه شرکت داشتند تنها نیمی از آنان دستان خود را پس از استفاده از سرویس بهداشتی می‌شویند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، همچنین در این مطالعه مشخص شد 75 درصد انگلیسی‌ها پس از استفاده از سرویس بهداشتی دست‌های خود را با آب و صابون شست و شو می‌دهند هر چند بررسی انجام شده در سال 2011 این رقم را 95 درصد اعلام کرده بود.
184/