مقایسه‌ ی طراحی آیفون ۶ بر پایه شایعات ، با آیفون ۵s

این ویدئو به مقایسه‌ای آنچه از طراحی آیفون ۶ بر پایه شایعات اخیر به دست آمده است با آیفون ۵S می پردازد