گفت‌وگو با کارن همايونفرآهنگساز فيلم «رخ ديوانه» به کارگرداني ابوالحسن داوودي

کارن همايونفر براي فيلم رخ ديوانه نامزد دريافت سيمرغ بلورين ازجشنواره سي‌وسوم فجرشد‌. اما در آستانه دريافت جايزه بهزاد عبدي سيمرغ او را شکارکرد. با او به گفت‌وگو نشستيم تا دريافتش را از جشنواره بدانيم. همايونفر هم در اين گفت‌وگو مجالي به دست آورد تا پيرامون داوري هنر و داوران جشنواره سي‌وسوم به قضاوت بنشيند.

مي‌خواستم نظر شما را درباره نحوه داوري جشنواره فجر بپرسم؟

خوب بود‌. بد نبود. جشنواره امسال با سال‌هاي گذشته تفاوتي نداشت.

آيا جوايز از نظر شما قابل پيش‌بيني بود؟

در اين سرزمين چيزي قابل پيش‌بيني نيست‌. اما تا اندازه‌اي مي‌شد حدس زد.

آيا موسيقي فيلمي بود که مورد توجه شما باشد اما هيات داوران ازکنار آن گذشتند؟

من موسيقي فردين خلعتبري را بسيار دوست داشتم که ‌جزو کانديدا‌ها بود اما موفق نشد تا سيمرغ بلورين را

دريافت کند. موسيقي حامد ثابت را دوست داشتم که متاسفانه کانديدا نشد.

فکر مي‌کنيد علت آنکه سليقه شما با هيات داوران متفاوت بود چيست؟اين تفاوت طبيعي است يا ناشي از اين است که جشنواره فجر يک جشنواره دولتي است؟

من خيلي دوست ندارم وارد اين حوزه‌ها بشوم چون همه چيز دراين کشوردولتي است اما اگرقرارباشد نگاه من با هيات داوران همانند باشدخيلي بد است. من يک نگاهي دارم و داوران يک نگاه ديگري دارند که اين ناشي از عذرهاي موجه آنان درهنگام انتخاب است.من هرگز دردوران کاري‌ام نپذيرفتم که داور باشم. داوري شايد براي پديده اي مانند ورزش مناسب باشد اما به دنياي هنر تعلق ندارد. من هنگامي که آثار هنري مورد قضاوت قرارمي‌گيرد حال خوشي ندارم .دوست ندارم به دنياي هنر مانند مسابقات ورزشي نگاه شود اما اي کاش اين

فرصت برابر براي همه فراهم بود و تمام فيلم‌ها ديده ‌مي‌شد ايکاش فيلم کاهاني و فرمان آرا هم درجشنواره اکران مي‌شد.کاهاني که فيلمسازجواني است وشعاراين جشنواره اهميت دادن به نسل جوانان بود پس چرابه اوتوجه نکردند. بر فرض محال فرمان آرا فيلمسازي پيشکسوت بود وآنها نمي‌خواستند که اين فيلمساز در جشنواره شرکت کند اما افرادي هم بودند که قابليت آن راداشتندکه در جشنواره شرکت کنند که متاسفانه شرايط حضورشان فراهم نشد.

شما پيشنهادي براي برگزاري سي‌وچهارمين جشنواره فجر نداريد؟

بگذاريد نزديک زمان جشنواره به شما بگويم بايد يک سال فکر کنم.