تعیین سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی را تعیین کردند.
به موجب بند ک تبصره 9 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا 500 میلیون تومان، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا 200 میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی از 10 میلیون تومان تعیین شد.