شورای همکاری خلیج فارس از بهبود روابط با ایران استقبال می کند

وزیر امور خارجه قطر گفت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بهبود روابط و همکاریها با ایران استقبال می کنند.

رهبران کشورهای عضو شورا از توسعه روابط وعادی سازی رابطه با ایران بر مبنای حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی کشورها استقبال کردند.

وی در کنفرانس مطبوعاتی خود در حاشیه نشست مشورتی رهبران کشورهای عضو این شورا گفت: شرکت کنندگان دراین نشست بر چگونگی اتخاذ سیاستها و راهبردهایی برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و تضمین حق هریک از کشورهای منطقه برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برمبنای استانداردهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاکید کردند.

وی گفت: دراین نشست اعضا همچنین براهمیت دستیابی به توافق نهایی در موضوع پرونده هسته ای ایران تاکید کردند.

وی اظهار داشت: رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین از جامعه بین المللی خواستند تمام تدابیر و اقدامات لازم برای پایان دادن به این بحران و تاکید بر راه حل سیاسی اتخاذ کند.

وزیر خارجه قطر گفت: از سوی دیگر اعضا با بررسی بحران عراق با هرگونه دخالت خارجی وهرگونه طرحی برای تقسیم این کشور مخالفت کرده و خواهان تحقق آشتی ملی دراین کشور شده و بر لزوم مبارزه با تروریسم و افزایش همکاریهای بین المللی تا ریشه کن کردن این پدیده شوم تاکید کردند.

العطیه گفت: نشست آتی آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس به بررسی پرونده هسته ای ایران،بحران سوریه و مساله فلسطین متمرکز خواهد بود.

گفتنی است، در ماه جاری میلادی کشورهای حاشیه خلیج فارس وعربستان با باراک اوباما دیدار وگفت وگو خواهند داشت.