علت به سرانجام نرسیدن پرونده اپراتور دوم چیست؟

ماجرای بورسی شدن بخشی از سهام اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، ظاهرا همچنان بدون نتیجه و به نفع این اپراتور در حال گذر است.

سازمان تنظیم مقررات در دولت جدید صراحتاً اعلام کرد پرونده این اپراتور بسته شده و نباید سهام آن به بورس برود. در نتیجه رگولاتوری همسو با میل مدیران اپراتور زرد پرونده مذکور را بستند و کنار گذاشتند. از سوی دیگر اما سازمان بازرسی کل کشور وارد شد و به رگولاتوری مهلت داد که هر چه سریع‌تر تکلیف ایرانسل را روشن کند. رگولاتوری نیز با بی‌میلی مهلتی 6 ماهه به این اپراتور داد که با وجود اتمام آن، هیچ خبری مبنی بر نتیجه و سرانجام کار نداده است.
به هر حال فعلا رگولاتوری از پیگیری مستمر ماجرا شانه خالی می‌کند. یک سوی دیگر این پرونده اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است که آن هم با شکایت یک شهروند پیگیر ماجرای عدم سهام ایرانسل به بورس است. در این خصوص تلاش‌های کمیسیون اصل نود برای دریافت استعلام از وزارت ارتباطات بی‌نتیجه مانده است.
این که چرا پرونده اپراتور مذکور به نتیجه روشن و ملموسی نمی رسد شاید گواهی بر وجود برخی منافع در این خصوص باشد. به هر حال دیر یا زود باید تکلیف این پروژه روشن شود.