سخنگوی شرکت مخابرات ایران:

شمار اعضای خانواده مخابرات ایران از 94 میلیون مشترک فعال گذشت

موبنا - سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکین عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

داوود زارعیان روز پنجشنبه در گفت و گو با موبنا افزود: هم اکنون 29 میلیون و 700 هزار شماره تلفن ثابت و 64 میلیون و 600 هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکین در حال بهره برداری است.
وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از 78 میلیون و 868 هزار و 875 بوده که از این تعداد اکنون بیش از 64 میلیون و 600 هزار مشترک فعال شبکه های اعتباری و دائمی همراه اول هستند.
زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از 96.5 درصد جمعیت فراتر رفته است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از 53 هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.
زارعیان گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و 242 شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.
وی درباره خدمات رسانی در جاده های کشور هم گفت: با توجه به نصب بیش از 29 هزار آنتن بی.تی.اس. تلفن همراه نسل های مختلف ارتباطی در سطح کشور بوسیله شرکت همراه اول، هم اکنون حدود 70 هزار کیلومتر از راه های اصلی و فرعی و ریلی کشور زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند.
110/