رگولاتوری ادعای مخابرات را تکذیب کرد: از سال ۸۲ تعرفه‌هاي مخابرات دوبار افزايش يافته!

مديركل حقوقي رگولاتوري اعلام كرد: ادعاي شركت مخابرات ايران درباره عدم افزايش تعرفه تلفن ثابت از سال ۱۳۸۲ درست نبوده و تعرفه تلفن ثابت از اسفند سال ۹۰ افزايش يافته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، همايون علي حسيني افزود: از اسفند سال ۹۰ تعرفه‌هاي شركت مخابرات به ازاي هر پالس از ۴۴,۷ ريال به ۵۱.۰۳ ريال يعني حدود ۱۴% افزايش پيدا كرد.

وي با اشاره به افزايش مجدد تعرفه‌ها پس از اجراي هم كدسازي شماره‌هاي تلفن ثابت گفت: همچنين براي جبران هزينه‌هاي هم كدسازي، تعرفه‌هاي تلفن ثابت در استانهاي هم كد شده از ۵۱,۰۳ ريال به ازاي هر پالس به ۵۸.۷۱ ريال حدود ۱۵% افزايش پيدا كرد.

علي حسيني تصريح كرد: در ابتداي سال ۹۳ نيز با تغيير روش تعرفه‌گذاري از پالس محوري به زمان محوري، افزايش درآمدي براي بخش ثابت شركت مخابرات پيش‌بيني شد كه البته با تغيير رفتار ترافيكي كاربران، اين افزايش درآمد به شكلي كه پيش‌بيني شده بود، محقق نشد.

مديركل حقوقي رگولاتوري با تاكيد بر درست نبودن ادعاي شركت مخابرات ايران مبني بر عدم افزايش تعرفه‌هاي تلفن ثابت از سال ۸۲ عنوان كرد: در بخش تلفن ثابت وضعيت به گونه‌اي است كه افزايش تعرفه راه حل چندان موثري براي جبران كاهش درآمد مخابرات نيست و اين شركت بايد كاهش درآمد خود در حوزه تلفن ثابت را با اصلاح و بهبود ساختار و ارائه سرويسهاي جديد ارزش افزوده و ارائه خدمات شبكه به ساير اپراتورها جبران كند.