برگزاري چهارمين جلسه دادگاه بابک زنجاني؛ 9 آبان

وکیل بابک زنجانی گفت: براساس نظر قاضی صلواتی، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی 9 آبان برگزار می شود.

رسول کوهپایه زاده در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پس از پایان سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، قاضی صلواتی با تقاضای استمهال وکلای پرونده نفتی موافقت کرد و ما روزانه از شنبه تا چهارشنبه پرونده متهمان را در دادگاه مطالعه می کردیم.
وی گفت: بنده در حال حاضر اشراف کاملی به زوایای پرونده موکلم پیدا کرده ام، اطلاعات لازم جمع آوری شده و آماده ام که به زودی دفاعیات خود را در این باره ارائه کنم.
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که آیا چهارمین جلسه دادگاه به ارائه دفاعیات وکلای متهمان پرونده نفتی اختصاص دارد یا خیر؟ افزود: براساس اصول آئین دادرسی کیفری روال بر این است که شاکیان پرونده شکایات خود را در دادگاه مطرح کنند.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: پس از طرح شکایت شاکیان پرونده نفتی، وارد ارائه دفاعیات خواهیم شد.
دادگاه علنی بابک زنجانی 11، 12 و 13 مهر به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهمان، وکلای آنان و وکلای شاکیان پرونده نفتی برگزار شد.
در این جلسات کیفر خواست بابک زنجانی، (م.ش) و (ح.ف.ه) در دادگاه قرائت شد.
در پایان جلسه سوم، قاضی صلواتی با تقاضای استمهال وکلای متهمان پرونده نفتی موافقت و چهارمین جلسه دادگاه را به نهم آبان موکول کرد.

179/