مردی که با فلفل دهانش را می شوید

مرد چینی علاقه اش به فلفل به حدی است که دهان خود را هم با فلفل می شوید.

«لی یانگ ژی» ۴۸ ساله به حدی به فلفل های تند و آتشین علاقه دارد که قبل از صبحانه نیز دهان خود را با فلفل های ریز شده می شوید.
وی روزانه به مقدار ۵.۵ پوند فلفل قرمز را درسه وعده غذایی و میان وعده هایش مصرف می کند.
این مرد چینی که به «پادشاه فلفل» معروف شده است در استان هنان چین زندگی می کند.وی به منظور تامین فلفل مصرفی خود هشت مزرعه از انواع فلفل ها را مدیریت می کند.
به گفته «یانگ ژی» فلفل به حدی به وی نیرو میدهد که قادر است سخت ترین کارها را به راحتی انجام دهد.

179/