بدون ایجاد زیربنا تصویب برجام در اقتصاد ایران کارآیی ندارد

موبنا - سمیه داوری: یک کارشناس اقتصادی گفت: تصویب برجام زمانی در اقتصاد ایران اثرش نمایان خواهد بود که زیر بنای اقتصادی برای توسعه وجود داشته باشد و اگر غیر این باشد هیچ تغییر شگرفی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

 

حیدر مستخدمین حسینی درخصوص آثار و نتایج تصویب برجام بر اقتصاد ایران به موبنا گفت:در وضعیت اقتصادی ایران مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و تا این دست مشکلات حل نشود نمی توان انتظار داشت که آثار و شواهد برجام به وضوح دراقتصاد مشهود باشد.

وی ادامه داد:دولت باید زیر ساختهای ابتدایی و بنیادین این کار را مهیا کند و بعد از آن انتظار داشت که اوضاع اقتصادی ایران رو به بهبود برود .برای مثال باید اوضاع کسب وکار را در کشور سروسامان دهد به جهت اینکه ایران درفضای کسب و کار در دنیا در رتبه 160 دنیا قرار دارد که این اصل جایگاه خوبی نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: روز گذشته آقای روحانی درخصوص رونمایی از بسته ای برای خروج از رکود در 6 ماهه دوم سال صحبت کردند که امیدواریم در این بسته درخصوص تمام مشکلات به خصوص مشکلات بازار سرمایه هم تدابیری اندیشیده شده باشد.

مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: رفع رکود باعث میشود تا در حوزه مسکن حرکتی بسیار خوبی شاهد باشیم که این حرکت میتواند با خود حدود 500 محصول صنعتی را به حرکت وادرا کند اگر دولت به این موضوع متمرکز شود و فقط فقط به فکر کاهش تورم نباشد فکر میکنم شرایط آرام آرام از این حالت خارج شود.