مدیر عامل شرکت پست خبر داد:

ماهانه 35 هزار مدرک شناسایی گمشده به صندوق‌های پستی انداخته می‌شود

موبنا- مدیر عامل شرکت پست با اعلام آخرین آمار از سرویس پست یافته، گفت: به طور متوسط در هر ماه 30 تا 35 هزار مدارک گم‌شده به صندوق‌های پستی انداخته می‌شود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت پست در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در شهریور ماه سال جاری، تعداد 32 هزار و 718 مدرک در سرویس پست یافته شرکت پست وجود داشته که از این تعداد 83 هزار مدرک کارت ملی بوده است.
وی افزود: در سرویس پست یافته شرکت پست که مربوط به مدارک مفقوده‌ای است که توسط مردم به صندوق‌های پستی انداخته می‌شود، درصد زیادی از مدارک پیدا شده را کارت ملی و کارت شناسایی تشکیل می‌دهد.
مهری با اعلام آخرین آمار از سرویس پست یافته، گفت: به طور متوسط در هر ماه 30 تا 35 هزار مدارک گم‌شده به صندوق‌های انداخته می‌شود. به طوری که در شهریور ماه 94، تعداد 32 هزار و 718 مدرک در سرویس پست یافته وجود داشته که از این تعداد 83 هزار مدرک کارت ملی بوده است.
وی گفت: تاکنون این مدارک در شرکت پست نگهداری می‌شود و از طریق سایت شرکت پست، صاحب مدرک می‌توانست از وجود یا عدم وجود مدرک گم کرده خود در پست اطلاع پیدا کند.
مهری با اشاره به اینکه سرویس پست توسط یک بخش خصوصی همکار شرکت پست اداره می‌شد، افزود: به دلیل صرفه اقتصادی درصد بالایی از مدارک به دست صاحبان رسانده می‌شد و رسوب مدارک در شرکت پست بسیار کم است.
مدیر عامل شرکت پست تصریح کرد: اخیرا با تفاهم میان شرکت پست و سازمان ثبت احوال مقرر شده که مدارک پیدا شده به جای نگهداری در شرکت پست به سازمان ثبت احوال تحویل شود.
وی‌ تأکید کرد: روال سرویس همچنان مانند قبل است و تنها محل نگهداری مدارک تفاوت کرده است. همچنان که مانند گذشته مردم می‌توانند مدارک گم شده را روی سایت شرکت پست جست‌وجو کنند.
129/