لوکاشنکو دوباره رئیس‌ جمهور بلاروس شد

رئیس‌جمهوری بلاروس با کسب حدود 84 درصد آراء در انتخاباتی که با مشارکت بیش از 86 درصد مردم همراه بود برای پنجمین بار در سمتش ابقاء شد.

«الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهوری بلاروس برای پنجمین بار فاتح انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش شد.

آقای «لوکاشنکو» 61 ساله که از 21 سال پیش قدرت را در این کشور به دست دارد با کسب حدود 84 درصد آرا، در سمتش ابقا شد.

لوکاشنکو دوباره رئیس‌ جمهور بلاروس شد

در انتخابات این کشور که با مشارکت 86.75 درصدی مردم همراه بود هیچ‌یک از سه رقیب لوکاشنکو موفق نشدند بیش از 5 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

176/