دلیل احضار کاردار امارات به وزارت خارجه

در پی دستگیری تعدادی از معلمان آموزش و پرورش در کشور امارات متحده عربی کاردار این کشور در غیاب سفیر به وزارت خارجه فراخوانده شد و ضمن اعتراض به دستگیری معلمان علی رغم فعالیت چندین ساله قانونی مدرسه ایرانی در امارات از کاردار خواسته شد سریعا نسبت به حل مشکل بوجود آمده و آزادی معلمان اقدام شود.

کاردار امارات متحده عربی درتهران تاکید کرد موضوع آزادی آنها را با فوریت با مقامات کشورش پیگیری می کند.

مسوول ذیربط اماراتی اعلام کرده است مجوز کار این معلمان برای امارت دوبی بوده و هنوز مجوزی برای اشتغال این افراد در امارت ابوظبی صادر نشده است.

176/