رقابت نفس گیر جواد رضویان و مهران غفوریان

در حالی که کمتر از یکساعت به پایان رای گیری برای مسابقه انتخاب خنداننده برتر برنامه خندوانه باقی است، اختلاف به 130 رای رسید.

بر اساس اظلاعات سامانه این برنامه در حال حاضر تعداد آرای جوادرضویان 1335665و تعداد آرای مهران غفوزیان1335799 است. این در حالی است که ساعتی شیش رضویان با اختلاف کمی پیشی گرفته بود.

176/