سنگ تمام خندوانه برای فردوسی پور

عادل فردوسی‌پور مجری برنامه «نود» با تشویق بی نظیر تماشاگران «خندوانه« وارد استودیوی ضبط برنامه شد.

رامبد جوان در معرفی او گفت: «همیشه منتظرش بودم و همیشه عاشق این بودم که یک روز از او دعوت کنم تا به برنامه بیاید.»

تماشاگران حاضر در استودیو هم برای این مجری سنگ تمام گذاشتند و چند دقیقه برای وروزد او به برنامه کف زدند.

176/