انتقاد از فضا سازی صدا و سیما درباره برجام

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما در زمینه بررسی برجام گفت: صدا و سیما با پخش برنامه ای یک شب قبل از بررسی موضوع در مجلس فضا سازی کرد، این اقدام بر خلاف اصل بی طرفه رسانه ملی است.

علی مطهری با اشاره به اینکه صدا و سیما در بخشی از اخبار برنامه ای در خصوص برجام پخش کرده است، تاکید کرد: رویه صدا و سیما این گونه نبوده که وارد جزییات مسائلی مانند برجام شود دیشب وقتی دیدم در اخبار آن برنامه پخش شد برای من عجیب بود که چطور صدا و سیما در باره طرحی که قرار است فردا در مجلس مطرح شود برنامه تهیه کرده و فضا سازی کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: این به نظر رویه خوبی نیست صدا وسیما باید به عنوان رسانه ملی طرف باشد و این کار نباید تکرار شود.

با یادآوری عملکرد صدا و سیما در خصوص ضبط و پخش جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: آن جا هم روش عادلانه ای نداشتند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر دادن به صدا و سیما اظهار داشت: شورای نظارت بر صدا و سیما می تواند به این عملکرد رسانه ملی تذکر دهد. آنها می توانند با طرح موضوع مخصوصا در رسانه ها، در رویه سازمان صدا و سیما اثرگذار باشند.

176/