دولت الکترونیک به الکامپ 2015 می آید

موبنا- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری نمایشگاه الکامپ که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متولی برگزاری آن است، حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار موبنا، به دنبال تشکیل جلسه کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصر الله جهانگرد، اعلام کرد: دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ 2015 با تمام قوا حضور می یابد.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اعلام این خبر، گفت: وزارت ICT از برگزاری نمایشگاه الکامپ بیست و یکم که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متولی برگزاری آن است حمایت می کند.
ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با ابراز خرسندی از همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: باید از زندان تاریخی الکامپ خارج شویم و این با حمایت همه بخش ها چه دولتی و چه خصوصی میسر خواهد شد. الکامپ باید از یک ماجرا تبدیل به یک ابزار ویژه برای ارتقا جایگاه صنعت شود. یعنی تبدیل به یک روتین سالیانه شود.
یک الکامپ کاملا متفاوت در پیش داریم، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با بیان این مطلب، گفت: الکامپ بیست و یکم از جهت مختلفی متفاوت است. اول اینکه سازمان نصر کشور برگزار کننده آن است، شفاف است، همکاری بسیار نزدیک با شرکت سهامی نمایشگاه ها داریم، تغییر تقسیم بندی های نمایشگاه به نحوی است که برای مخاطبان جذابیت و برای شرکت های حاضر در نمایشگاه فایده داشته باشد. علاوه بر این حضور پررنگ دولت الکترونیکی و همراهی بخش های دولتی است که نشان از همراهی دولت و بخش خصوصی برای ارتقا جایگاه صنعت و برگزاری نمایشگاهی شایسته صنف است.
129/