اولویت در بررسی برجام با 133 رای موافق

با 133 رای موافق، و پس از حاشیه‌هایی طرح یک فوریتی اقدام متناظر جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در جریان جلسه علنی امروز مجلس و با اعلام هیات رئیسه پیشنهاد تغییر دستور جلسه امروز برای در اولویت قرار گرفتن طرح برجام مطرح شد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان و فریادهای همیشگی طیف دلواپس مجلس این طرح به عنوان اولین دستور در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد و در اولویت قرار گرفت.