دلیل بازداشت دو ایرانی در عربستان

مشاور آفریقایی عربی وزیر امور خارجه گفت: علت بازداشت دو ایرانی در عربستان، فیلمبرداری از صحنه های فاجعه منا بود.

سید محمد حسینی در حاشیه نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضع غضنفر رکن آبادی افزود: سفیر سابق ایران در لبنان همچنان جزو مفقودین فاجعه مناست و با توجه به پیگیری این مساله از سوی آقای قشقاوی، خبر جدیدی در مورد رکن آبادی به دست نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال که گویا برخی از حجاج ایرانی در بازداشت دولت عربستان هستند ، گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم.

حسینی همچنین درباره آخرین آمار مفقودی های کشورمان در عربستان گفت: پیگیری ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و ما امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی در این زمینه دریافت کنیم.

176/