سیاست برد – برد در اقتصاد جهانی موجب توسعه اقتصادی می شود

موبنا - سمیه داوری : رشد اقتصادی ایران در سال 92 و ابتدای ورود دولت یازدهم منفی بود. سال 93 براساس اعلام بانک مرکزی 3 درصد رشد داشته و براساس بر آوردهای شخصی خود نسبت به سال 93 در6 ماهه 94 نرخ رشد بین نیم تا یک درصد پایین آمده است .

مهدی پازوکی کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص سخنان آقای روحانی که روز گذشته گفته بود احتمال دارد مجددا به رکود برگردیم به “موبنا” گفت: سال 94 سال بسیار سختی در اقتصاد ایران بوده و خواهد بود به جهت اینکه بسیاری از مشکلاتی که امروزه گریبان اقتصاد ایران را گرفته از دولت گذشته به ارث رسیده و حل آنها زمان زیادی را می برد.

وی ادامه داد: در این راستا مشکلات دیگری هم در مسایل نفتی مانند کاهش قیمت نفت پیش آمده و تولید آن بسیار کم شده و اگر هم نفتی به فروش رسیده تا به امروز درآمد آن به اقتصاد ورود پیدا نکرده است در نتیجه مشکلات پیچیده تر شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: دولت باید با کمک سایر قوا زمینه همکاری بین المللی در اقتصاد ایران را فراهم کند تا به به سمت توسعه حرکت کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: اگر دولت روحانی موفق شود سیاست برد برد اقتصادی را با کشورهای توسعه یافته پیش ببید و همکاری درکنار آنها را در دستور کار خود قرار دهد اقتصاد کشور آینده بسیار خوبی خواهد داشت.

پازوکی اظهار داشت : به دلیل وجود تحریم ها شرکت های ایرانی مدت زیادی را از بازارهای بین المللی دور بوده اند و همین عامل باعث شده است که کشورهای دیگر جایگزین ایرانی ها در بازار ها شوند بنابر این زمان زیادی نیاز است تا مجددا در عرصه بین المللی حضور پیدا کنیم .