یک کارشناس بورسی تاکید کرد:

بازار سرمایه نیازمند نتایج واقعی مذاکرات هسته ای

موبنا – سمیه داوری : در چند سال اخیر به خصوص در دولت گذشته شاخص بورس رشد بسیار فزاینده ای داشته، البته در پس این اتفاق یک تفکر مثبت کاذب همیشه حکم فرما بوده و هیچ نهاد نظارتی هم در این بین سعی نکرده که اقدامات لازم را برای از میان برداشتن این تفکر کاذب بردارد

موبنا – سمیه داوری : در چند سال اخیر به خصوص در دولت گذشته شاخص بورس رشد بسیار فزاینده ای داشته، البته در پس این اتفاق یک تفکر مثبت کاذب همیشه حکم فرما بوده و هیچ نهاد نظارتی هم در این بین سعی نکرده که اقدامات لازم را برای از میان برداشتن این تفکر کاذب بردارد ، همین اتفاق منجر به صعود شاخص به عدد 90 هزار واحد شده بود.

شاهین شایان آرانی کارشناس بورس در خصوص ریزش شاخص در روزهای اخیر و دلایل آن باا بیان این مطلب به موبنا گفت: در همان سالها هم همیشه کارشناسان بازار سرمایه از این موضوع ابراز نگرانی می کردند که این روند منطقی نیست و حتما این بازار سقوط خواهد داشت.

وی افرود: در نهایت از ابتدای دولت جدید تلاش برای حفظ رشد شاخص نتیجه نداد و بازار اصلاحاتی را که نیاز داشت را انجام داد تا شاخص به عدد 65 هزار واحد رسید و این همان احتمال و نگرانی بود که همواره تحلیل گران بر آن تاکید داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص حال این روزهای بورس خاطر نشان کرد: بازار سرمایه در شرایط بلاتکلیفی به سر می برد و تا نتایج واقعی حاصل از مذاکرات هسته ای و تبعاتش در بازار و اقتصاد نشان داده نشود بازار در همین حالت خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که امکان دارد شاخص از این عدد بالاتر هم برود افزود: باید توجه داشت در حال حاضر بازار به کف رسیده اما امکان پایین و بالا رفتن شاخص وجود دارد اما نکته مهم آنست که بازار سهام بازار بی رمقی است و تا خبر مثبت اقتصادی ، رشد اقتصادی، از میان رفتن تحریمها به مدار وارد نشود بازار برگشتی را تجربه نخواهد کرد.

این کارشناس بازار مالی پیش بینی خود از آینده بازار را اینگونه مطرح کرد: بازار در یک حالت بی رمقی و بلا تکلیفی به سر میبرد و احتمال پایین آمدن شاخص هم وجود دارد، البته خبر منفی در بازار تاثیر منفی خواهد داشت اما برای رسیدن به نقطه تعادل باید کماکان منتظر شد و اثرات کامل برداشته شدن تحریمها را بررسی کرد.