آمار خط فقر اعلام شد

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق اعلام بانک جهانی، خط فقر در سال 57، 40 درصد در سال 76، 20 درصد، در سال 84، 11.3 درصد و در سال 91، 30 درصد در جامعه روستایی و 40 درصد شهری بوده است.

انوشیروان محسنی بند‌پی در سی‌امین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران که صبح امروز با عنوان «مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی» و با حضور احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شد، اظهار داشت: هدف از انقلاب برقراری عدالت اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی رفاه در دولت یازدهم و سیاست‌های این شورا گفت: زدودن فقر از سیاست‌های اصلی این شورا محسوب می‌شود و در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار خط فقر در ایران گفت: بر اساس آمار افراد زیر خط فقر در سال 84 ، 11.3 درصد بود و این رقم در سال 91 در جامعه شهری 30 درصد و در جامعه روستایی 40 درصد بوده است .

وی همچنین به آمار بانک جهانی در خصوص خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام این بانک خط فقر در سال 57، 40 درصد و در سال 76‌، 20 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تقویت سرمایه اجتماعی در کاهش جرم موثر خواهد بود گفت: برایی تقویت سرمایه‌های اجتماعی دولت برنامه‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است.

محسنی بند‌پی به سیاست رفاهی دولت اشاره کرد و گفت: برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دو برنامه اصلی دولت در حوزه رفاهی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سال 93 با پیگیرِ‌های مستمر بالغ بر 8 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه این مراسم با بیان اینکه افرادی که حقوق مکفی دریافت می‌کنند نباید یارانه بگیرند گفت: این یارانه باید در اختیار نیازمندان و مددجویان دستگاه‌های حمایتی قرار بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 37 NGO در بخش مددکاری اجتماعی در حوزه دولتی و غیردولتی با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند.

وی از برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی کشور جهت احداث مسکن برای خانواده‌های چندمعلوله اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در یک زمانبندی مشخص اجرا می‌شود.