استاندار استان مرکزی منصوب شد

محمود زمانی‌قمی به عنوان استاندار مرکزی انتخاب شد.

در جلسه امروز هیئت دولت محمود زمانی‌قمی به عنوان استاندار مرکزی انتخاب شد.

محمود زمانی‌قمی که از اعضای بنیاد باران است، از سال‌های 79 تا 82 استاندار ایلام بوده است.

وی چندین دوره استانداری در دولت اصلاحات را داشته و از اعضای ستادهای استانی محمدرضا عارف در انتخابات 92 بوده است.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم محمدحسین مقیمی به عنوان استاندار مرکزی انتخاب شده بود که پس از انتخاب وی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور از سوی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، این استان از 28 دی تاکنون بدون استاندار بوده و با سرپرستی حسن‌بیگی اداره می‌شد.