از سال 73 تاکنون ؛

جزييات ودايع مشترکان اپراتور اول نزد شرکت مخابرات ايران اعلام شد

موبنا- نخستين گروه مشترکان ثبت نامي سيم کارت هاي همراه اول که در فاصله سال هاي 73 تا 75 مبلغ 600 هزار تومان را بابت ثبت نام سيم کارت پرداخت کرده اند، 290 هزار تومان وديعه نزد شرکت مخابرات ايران دارند.

به گزارش خبرنگار موبنا اين مشترکان 10 هزار تومان بابت هزينه نصب تلفن همراه خود ، 150 هزار تومان بابت ماليات و 150 هزار تومان نيز براي گوشي به شرکت مخابرات ايران پول پرداخت کرده اند .
همچنين مشترکاني که در سال 76 با پرداخت 500 هزار تومان به شبکه تلفن همراه کشور پيوستند، مبلغ 290 هزار تومان وديعه نزد مخابرات دارند و 10 هزار تومان از مبلغ ثبت نام مربوط به هزينه نصب، 80 هزار تومان هزينه توسعه مخابرات روستايي و 100 هزار تومان ماليات مي شود.
اين در حالي است در مبلغ ثبت نامي مشترکان در فاصله سال هاي 73 تا 75 ، هزينه اي براي توسعه مخابرات روستايي در نظر گرفته نشده بود.
براساس اين گزارش مبلغ وديعه مشترکاني که در فاصله سال 77 تا 79  با پرداخت 500 هزار تومان اقدام به ثبت نام و خريد سيم کارت دائمي همراه اول کرده اند، 290 هزار تومان اعلام شده و 10 هزار تومان از اين مبلغ ثبت نام به هزينه نصب، 50 هزار تومان به هزينه توسعه مخابرات روستايي و 150 هزار تومان نيز به ماليات اختصاص يافته است.
همچنين مبلغ ثبت نام سيم کارت هاي دائمي سال 81 ، 440 هزار تومان بوده که مشترکان افزوده شده به اين شبکه در اين سال،  283 هزار و 200 تومان وديعه نزد شرکت مخابرات ايران دارند و 10 هزار تومان آن از مبلغ ثبت نام آن ها بابت هزينه نصب، 50 هزار تومان هزينه توسعه روستايي و 96 هزار و 800 تومان بابت ماليات درنظر گرفته شده است.
گفتني است مشترکاني که در سال 82 ، اقدام به ثبت نام سيم کارت اپراتور اول کرده اند، 440 هزار تومان پرداختند که از اين ميزان 292 هزار تومان آن وديعه بوده و اين مشترکان مبلغ 10 هزار تومان هزينه نصب، 50 هزار تومان هزينه توسعه روستايي و 88 هزار تومان ماليات پرداخت کرده اند.
اين گزارش مي افزايد وديعه مشترکاني که در سال 84 با پرداخت 360 هزار تومان نسبت به خريد سيم کارت هاي دائمي همراه اول اقدام کرده اند، 228 هزار تومان است و هزينه نصب اين سيم کارت ها 10 هزار تومان، هزينه توسعه مخابرات روستايي 50 هزار تومان و ماليان آن 72 هزار تومان بوده است.
مشترکاني که از سال 85 به بعد نسبت به خريداري سيم کارت هاي همراه اول اقدام کرده اند، 150 هزار و 400 تومان نزد شرکت مخابرات ايران وديعه دارند.
مبلغ ثبت نام سيم کارت هاي دائمي همراه اول از سال 85 به بعد نيز 288 هزار تومان بوده است که از اين ميزان 40 هزار تومان به هزينه نصب، 40 هزار تومان به توسعه مخابرات روستايي و 57 هزار و 600 تومان نيز به ماليات اختصاص يافته است.
اين در حالي است که شرکت مخابرات ايران با 17 ميليون مشترک سيم کارت دائمي و 23 ميليون مشترک تلفن ثابت حدود 4 هزار ميليارد تومان وديعه مشترکان را در اختيار دارد.
قرار بود پس از خصوصي سازي مخابرات، مشترکان وديعه دار اين شرکت نيز به عنوان سهام داران آن تلقي شوند و وديعه آن ها به سهام تبديل شود.
در زمان حاضر شرکت مخابرات ايران وارد بورس شده و سهام آن در حال عرضه است اما خبري از تبديل ودايع مشترکان به سهام نيست و مسئولان معتقدند که ودايع مشترکان به عنوان امانت نزد مخابرات باقي خواهد ماند.
به اعتقاد تحليلگران ودايع مردم که جهت توسعه شبکه مخابراتي کشور سرمايه‌گذاري شده و درآمدزايي کشور را در بر داشته تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده اما بايد پس از خصوصي‌سازي تکليف آن مشخص شود و مشترکان نيز بايد از خصوصي‌سازي مخابرات منتفع شوند.
128/13